enbg

“ПОДОБРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ГЮРГЕВО-РУСЕ” (EOCES)

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, в качеството си на водещ партньор, от 27-ми октомври 2010 година изпълнява проект "EOCES – Подобряване на оперативно – техническите възможности за реакция при извънредни ситуации в граничния регион Гюргево-Русе” MIS-ETC Code 671, в партньорство с Окръжен съвет Гюргево.

Проектът е финансиран по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 чрез Европейският фонд за регионално развитие.

Общата допустима стойност на проекта е 5,843,603.20 евро, от които:

• 4,956,544.23 евро – от Европейският фонд за регионално развитие, представляващи 84.82%;

• 759,668.42 евро - съфинансиране от националните бюджети на България и Румъния, представляващи 13%, от които 442,852.75 евро – съфинансирани от националния бюджет на България;

• 127,390.55 евро – Собствено съфинансиране, представляващи 2.18%, от които 74,263.67 евро собствено съфинансиране от МВР.

Цели на проекта:

●Повишаване на ефикастността на действията при извънредни ситуации на отговорните за това власти в еврорегиона Русе – Гюргево до края на проекта;

●Модернизация на съществуващите пожарни аварийноспасителни служби и оборудването на спасителните екипи, работещи в еврорегиона Русе-Гюргево;

●Осигурявана на оперативна съвместимост на оборудването за пожарогасене и аварийно-спасителни дейности в региона Русе-Гюргево;

Увеличаване на капацитета за прогнозиране и управление, и за бърза намеса при епидемиологични рискове.

Целеви групи: Гражданите на региона Гюргево-Русе, екипите за пожарна и аварийна намеса в пограничния регион Гюргево-Русе, деца, медии.

Основните дейности по проекта са:

От Българска страна - доставка на компютърна техника и офис оборудване, доставка на един пожарен автомобил с вода и пяна с оборудване към него - лек клас, доставка на четири броя пожарни автомобили с вода и пяна с оборудване към тях - среден клас, доставка на един брой пожарен аварийно-спасителен автомобил с оборудване - среден клас, доставка на автостълба с височина на стрелата 30 м, доставка на командно-щабен автомобил с висока проходимост, и доставка на микробус за транспортиране на личен състав и оборудване при необходимост. Общата стойност на разходите е 2.999.230,00 €;

От Румънска страна - закупуване на противопожарни автомобили; закупуване и инсталиране на лабораторно оборудване за епидемиологична лаборатория; закупуване и инсталация на хардуер; изпълнение на процесни анализи; поръчка на софтуер (GIS приложение); приложение за епидемиологично моделиране; приложение за управление на документи на работния процес; специфично болнично приложение; приложение за интеграция и взаимодействие за болници; приложение за интеграция и взаимодействие с други институции; създаване на инфраструктура за оповестяване и закупуване на специфично оборудване за ефикасно управление на аварийни ситуации; погранични конференции; интерактивно развитие на двуезичен уеб портал; изпълнение на „мрежа за ефикасно управление на извънредни ситуации”;

Проекта включва и организиране на работни срещи, семинари за подготовка при бетствия; тренировка за използване на софтуера и лабораторното оборудване; съвместна демонстрация с противопожарните автомобили; публикации, TV репортажи, онлайн видео, практически съвет в случай на бедствие, уеб страница за популяризиране на дейностите по проекта.

Проекта се изпълнява за период от 21 месеца.

Изпълнението на даейностите предвидени в бюджета на проекта, ще доведе до следните резултати:

Качествени резултати:

• Повишаване на ефикасността при спешна намеса на отговорните институции в региона Русе-Гюргево

• Оперативна съвместимост на властите в региона Русе-Гюргево

• Увеличаване на капацитета за прогнозиране и управление, и за бърза намеса при епидемиологични рискове.

Количествени резултати:

• 2 работни срещи;

• Тренировка – гасителни средства;

• 2 компютри, два лаптопа, едно мултифункционално устройства, един мултимедиен проектор, 5 телефона;

• Организиране на лекция на тема "Какво трябва да правим в случай на извънредна ситуация? Кой ще ни помогне?"

• Уеб страница;

• Минибус;

• Противопожарни автомобили лек клас, среден клас, аварийно-спасителен автомобил среден клас, автостълба с височина на стрелата 30 метра и оборудването към тях;

• Реклами, брошури, TV репортажи, пресконференции, видео.

 

Повече информация можете да намерите от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе

Адрес: гр. Русе, ул. „Генерал Скобелев” No. 49, ОУПБЗН-Русе, тел: +35982882220, факс: +35982882224; e-mail: rs112@mail.bg

Търсене
Новини

22.01.2018 г. ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - 23 януари, 11:00 часа

27.10.2017 г. Малките зрители в русенския драматичен театър се срещнаха с истински полицай и пожарникар

08.06.2016 г. Пожарникарите припомнят правилата за безопасност по време на жътвената кампания 

14.05.2016 г. Отбор “Бели Лом” при СОУ “Васил Левски”  – гр. Ветово зае първо място ...

13.05.2016 г. Русенските пожарникари и спасители се класираха на първо място ...

12.05.2015 г. Започна работа по предложение за нов проект "Harmonized integrated tools (HIT)"...

12.03.2015 г. Започна работа по предложение за нов проект "Investments for a safe region (ISR)" ...

02.12.2013 г. Нова 12 метрова лодка ...

28.11.2013 г. Подписан План за съвместни действия ...

Събития

11.09.2013 г. Тържествен водосвет на новата пожарна техника ...

05.04.2013 г. Демонстрация със специализирана пожарна техника ...

enbg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния–България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.